Данъчните власти във Великобритания (HMRC) напомниха за крайният срок за исковете за данъчни кредити (TAX CREDITS)

Desi KolevaСамонаети лица и упражняващи свободни професии, Социални помощи за физически лицаLeave a Comment

tax credits reminder

tax credits

На 1 юли 2021 г. HMRC напомни, че клиентите с данъчни кредити имат срок до 31 юли да подновят своите искове. Най-бързият начин за подновяване е чрез GOV.UK.

Ако ищецът не поднови иска, то неговите

лащания ще бъдат спрени. Също така е и малко вероятно ищецът да може да кандидатства отново за данъчни кредити (TAX Credits).

Причината за това е Universal Credit, който заменя предимно данъчните кредити за нови ищци, различни от тези, които получават или имат право да получат обезщетение, известно като премия за тежка инвалидност (severe disability premium).

Преминаването към Универсален кредит (Universal Credit) може да доведе до по-лошо финансово състояние на получателите на данъчен кредит. Също така обикновено се изчаква до пет седмици, преди новото плащане от Универсален кредит да бъде платено и достигне до ищеца.

Като част от процеса на подновяване на иска, ищецът също ще трябва да провери и потвърди заявлението си, че нищо не се е променило.

Ищецът може да използва онлайн услугата, за да поднови данъчният си кредит, след като получи пакета си за подновяване на пощата. Те ще се нуждаят от:

*подробности за всякакви промени в обстоятелствата

*общ доход на самотен родител (не съжителства с партньор) или на двамата партньори за последната данъчна година (6 април 2020 г. до 5 април 2021 г.)

Всички промени в обстоятелствата трябва да бъдат уведомени в рамките на хе повече от 1 месец. Ако ищците отчитат промените веднага щом се случат, е по-малко вероятно да им бъде платена грешна сума.

Ако ищецът не е получил пакета за подновяване до 4 юни 2021 г., той трябва да се свърже с HMRC.

Ищецът не може да иска едновременно данъчни кредити и Universal Credit. Данъчните кредити ще спрат, ако някой от партньорите на физическо лице кандидатства за Универсален кредит.

HMRC предупреждават да внимавате при нежелани искания за пари или лична информация. Има много измами, където измамниците се обаждат, изпращат съобщения или изпращат имейли на клиенти, които твърдят, че са от HMRC.

На този линк можете да подновите данъчните кредити.

Leave a Reply

Your email address will not be published.