Коронавирус схема за задържане на работни места в Англия. Видео ръководство обясняващо как да подадете иск

VOiDAvailable Support & Benefits, Business Support & Advice, Companies (Ltd, LLP, Charity, Etc), NewsLeave a Comment

Този уебинар предоставя стъпка по стъпка ръководство за това как да подадете иск чрез Коронавирус схемата за задържане на работни места в Англия, включително и съществена информация, необходима преди да започнете своето искане и какво се случва след подаването на иска Ви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *